برنامه کلاس ها

کشف ساعت و برنامه های کلاس ها

چهارشنبه

سایه‌ها

دکتر نیلوفر اله وردی

18:30~ 21:00

سه شنبه

مدار عشق

دکتر نیلوفر اله وردی

18:30~ 21:00

دوشنبه

وصال جان

دکتر نیلوفر اله وردی

18:30~ 21:00

یکشنبه

تفکر عقلانی

دکتر نیلوفر اله وردی

18:30~ 21:00

شنبه

عزت نفس ویژه

دکتر نیلوفر اله وردی

18.30 ~ 21:00