خدمات2023-06-10T15:55:00+03:30

مقالات & اعلان ها

در وبلاگ میخوانید

چرا ببخشیم؟

اگر دوستش داری، قبل از اینکه حرفش رو بشنوی و پاسخ بدی، خوب

اگه دوسش داری…

اگر دوستش داری، قبل از اینکه حرفش رو بشنوی و پاسخ بدی، خوب نگاهش کن تا نگاهش رو درک کنی و جوابش رو

چقدر احساساتت رو تحلیل می کنی؟

قبل از اینکه احساست را جدی بگیری، تحلیل پشت احساست و ماجرایی که

برگشت به بالا