با قلبت جلو برو ولى عقلت رو همراهت ببر !

تفکر عقلانی

پيرو قلب بودن زمانى كه بر اثرات كوتاه مدت و بلند مدت تصميمت واقف باشى عاقلانه ترين روش ممكن براى تصميم گيرى هاست !

خلاصه عزيز من

با قلبت جلو برو ولى عقلت رو همراهت ببر !

اينطورى هيچوقت پشيمون نمى شي !

پيرو منطق صرف بودن از ما يك آدم آهنى افسرده مي سازه !

پيرو قلب صرف بودن هم چشم شما رو به حقيقت مى بنده!

دکتر نیلوفر اله وردی