انواع ترس و فوبیا

ترس ها، دو دسته اند:

ترس های معمولی و طبیعی (منطقی)که وجودشان برای بقا ضروری است تا افراد بتوانند عکس العمل های لازم را به موقع انجام دهند و از خودشان در مقابل خطرهای مختلف محافظت کنند.

ترس‌های غیرطبیعی یا فوبیا که نوعی ترس بیش از حد و غیرمنطقی از چیزهای خاص است و موجب اختلال در جریان عادی زندگی می‌شوند.

اگر به فوبیا مبتلا باشید، پس احتمالا ترس یا وحشت شدیدی را در زمان مواجهه با برخی موقعیت های خاص تجربه کرده‌اید. اما نگران نباشید، برای رفع این ترس و فوبیا می توانید از مشاوره تخصصی در این مرکز بهره ببرید .