دوره ى مردسالارى و زن سالارى را منقرض كنيم

رابطه بدون شکست

اگر يك زن امروزى و تحصيل كرده هستى يادت باشه دوره ى اينكه يك نفر بياد با اسب سفيد و تمام نداشته هات رو برآورده كنه به سر اومده !

زن ايرانى امروزى لازمه كه در مسائل اقتصادى هم مشاركت مستمر و فعال داشته باشه !

قرار گرفتن بين مدرنيته و سنتى بودن روابط ما رو مختل مى كنه !

اگر يك مرد امروزى و تحصيل كرده هستى يادت باشه دوره ى اينكه زنى داشته باشى كه تنها به وظايف خانه دارى و فرزندپرورى مشغول باشه و شما بخواى حد و حدود روابط و لباس پوشيدنش رو تعيين كنى به سر اومده !

مرد ايرانى امروزى لازمه بستر رشد همسرش را فراهم كنه و در كارهاى خانه و فرزندپروري مشاركت مستمر و فعال داشته باشه !

دوره ى مردسالارى و زن سالارى را منقرض كنيم و با هم و كنار هم و با همفكرى هم بهترين تصميم هاى مشاركتى را بگيريم !

دکتر نیلوفر اله وردی