ماموریت رویدادهای ناگوار

عزت نفس

♦️چاپ شده در “مجله موفقیت” (شماره 407/آبان 1399) ♦️

در دنياى كنونى، براى مواجهه با مشكلات و رويدادهاى تلخ به شدت نيازمند يافتن و بررسى معناى آنها هستيم !

حقيقت اين است كه فلسفه ى زندگى رشد است. مشكلات و رويدادها مانند قاشقى هستند كه عمق وجود ما را هم مى زنند و تمام نقطه ضعف هاي ما را بالا مي آورند كه شايد ما را به خودآگاهى برسانند!

متاسفانه بسيارى از ما غرق در تله ى شادمانى و بي توجه به فلسفه ي زندگى ، حضور در اين دنيا را ، تنها برای بهره بردن و لذت مى دانيم و به دلیل همین نوع نگرش مشكلات آنچنان برايمان غير منتظره قلمداد مى شوند كه گاهى در مواجهه با آنها با خاك يكسان مى شويم و افسردگى و انواع بيماريهاى روانى را مهمان خود مى كنيم ،غافل از اينكه ما ارواحی هستيم كه به اين دنيا آمده ايم و قرار است در اين كالبد خاكى انسان بودن را تجربه كرده و با كسب آگاهى از ابعاد وجودي خودمان و آنچه در اين جهان مشاهده و درك مى كنيم ، رشد كنيم !

در اين سفر لازم است به طور مداوم به خود يادآور شويم كه هدف ما خودآگاهى و خودشناسى و در نهايت درك جهان اطرافمان است و با اين پيش زمينه ، هر لحظه ي زندگى ، برايمان فرصتى بي بازگشت مى شود كه با حضور و درك و عشق ورزى و بهره بردن از آن، زندگيمان رخت زيباى معنا مى پوشد و در كنار رشد ، از اين عمل هدفمند غرق لذت مى شويم و احساس رضايت و خوشبختى را براى خود به وجود مى آوريم !

ما براى اين سفر و بازخورد مناسب نسبت به عوامل رشد كه همان مشكلات و رويدادهاى تلخ زندگی هستند لازم است به ابزارهای مناسبی مجهز باشيم ! اين ابزار چيزى نيست جز خودآگاهى نسبت به سه بعد انسانى خود یعنی:

1. فكر و باورهايمان

2. هيجان و احساس

3. رفتار و كردارمان

تا بتوانيم در زمان مقتضي با افكار كارامد به هيجاناتمان تسلط داشته و رفتار مناسب را انجام دهيم !

در واقع مشكلات مى آيند تا با تجربه ي آنها، به خودشناسى برسيم و به سمت انتخاب و آزادي عمل بيشتر، پيش رويم ولي بسياري از ما چون اين فلسفه را نمى دانيم آنقدر غرق در خود مشكل شده و دست و پا مى زنيم كه در نهايت خسته و فرسوده ،صورت مسئله را پاك مى كنيم و به اين روش مشكلات تكرارى را به زندگيمان دعوت مى كنيم ،چرا كه تا اين رويدادهاى ناگوار ماموريت خود كه همانا آگاهى و رشد ماست به انجام نرسانند دست از سر ما بر نمى دارند !

مردم ما در ايران عزيز آنقدر تجربه هاى تلخ داشته اند كه ناخواسته معنا گرا شده و عمق پيدا كرده اند و همين است كه در شرايطی شبیه دوران كرونا ، باز هم از يك برد فوتبال يا يك سفر كوتاه به طبيعت غرق در شادى مى شوند و زندگى را با تمام تلخى هايش در آغوش مى كشند و اين حد عمق و درك جاى تقدير دارد و نه تحقير !

ما از مشكلاتمان طنز مى سازيم تا حجم سختى را پايين بياوريم تا بتوانيم با فكر بازتر از پس آن بر بياييم و از آنها گذر كنيم !

ما با تمام سختى ها و مشكلات باز دور هم جمع مى شويم و شادى مى كنيم و خوشبختى و احساس رضايت را براى خود مى سازيم !

و اين اتفاقا نتيجه ي رشد ماست كه به اشتباه گاهى سطحي نگرى محسوب مى شود !

ما سختى هايي كه راه چاره ندارند مى پذيريم تا بتوانيم از بقيه ى ارزش هاى زندگى بهره برده و در دل سختی معناى زندگى را بیابیم و رشد كنيم !

درود بر ملت معنا گرا و عميق ايران زمين !

دکتر نیلوفر اله وردی